Metodika

Metodické oddělení TLC

Personální obsazení:  

Miriam Al Sharua  – Director of Language Centre 
Gabriela Suchá – Director of Studies for English 
Nikola Štěrbová – Director of Studies for other languages  

Náplň práce:  

 • Nábor nových lektorů (výběrová řízení, pohovory, smlouvy atd.) 
 • Poradenství a konzultace (jednotlivým lektorům, v jednotlivých kurzech) 
 • Profesní rozvoj lektorů (koncept vzdělávání a profesního postupu lektorů) 
 • Zpětná vazba (vlastní, od studentů, klientů i ostatních oddělení TLC) 
 • Vedení motivačních a hodnotících pohovorů s lektory 
 • Schvalování studijních plánů 
 • Kontrola kvality práce lektorů (observance, konzultace, feedback, řešení každodenních problémů a záležitosti týkajících se výuky, metodiky výuky a učebních materiálů) 
 • Řešení požadavků klientů v oblasti metodiky 
 • Knihovna učebních materiálů (vedení, správa, aktualizace a doplňování výukových materiálů) 
 • Reporting (vůči vedení TLC a klientům)

 

Metodika

TLC nepoužívá ve svých kurzech žádnou konkrétní specifickou metodu, avšak je třeba, aby lektoři ve výuce dodržovali všeobecné metodické principy komunikativní metody:

Komunikativní metoda
Komunikativní metoda je založena na jednoduchém principu: Student se nejvíce naučí aktivní komunikací v cílovém jazyce. Cílový jazyk je studentovi předáván prostřednictvím různorodé výuky, cvičení, aktivit a dalších prostředků, s důrazem na mluvení a poslech. Aktivity ve výuce se zaměřují na reálné situace, které vyžadují zapojení do komunikace. Splnění komunikačního cíle (schopnost dorozumět se) je stejně tak důležitá jako přesnost jazykového projevu studentů. Během výuky se používají párové a skupinové aktivity. Důležitou složkou výuky je i lektorova zpětná vazba.
 

Vzhledem k tomu, že jsou kurzy TLC šité na míru každému klientovi, je nezbytné, aby lektor při vytváření studijního plánu zvážil především potřeby a cíle studentů. Na začátku kurzu byste vždy měli postupovat dle standardizovaného postupu: 

 1. Provedení analýzy vzdělávacích potřeb klienta
 2. Navržení studijního plánu na základě výsledků analýzy
 3. Odsouhlasení studijního plánu nadřízeným (Director of Studies)
 4. Předložení studijního plánu studentům ke konečnému schválení (nejpozději do 1 měsíce od začátku kurzu). Studijní plán je závazný a jeho dodržování je kontrolováno nadřízenými lektora při hospitacích.

 

Seznam oficiálních učebnic

Angličtina:

Všeobecná angličtina: 

1. Všeobecná angličtina 

 • New English File (OUP)
 • English File Third Edition (OUP)
 • Global (Macmillan)

 
2. Obchodní angličtina 

 • Business Result (OUP)
 • English 365 (CUP)

 
3. Příprava ke cambridgeským zkouškám

 • Cambridge English: First – FCE Masterclass, FCE Gold Plus
 • Cambridge English: Objective Proficiency, Objective CAE
 • Cambridge English: Proficiency – New Proficiency Gold, Objective Proficiency


Němčina:

 • řada učebnic Schritte International 
 • řada učebnic Schritte im Beruf

Jako doplňkové lze použít materiály umístěné v elektronické knihovně (přístup pouze lektoři).
Pozor, tyto materiály slouží pouze pro potřebu lektora a nikoliv k distribuci studentům. 


TLC homepage
11.1. TLC Teachers: Ze všech koutů světaČesko vs. Slovensko10.1. Soutěž: Tipni si a vyhraj!Každý lektor si rád hraje a soutěží!09.1. Interview: Co ještě nevíte o...Co dělají vaši kolegové ve volném čase? Čím se baví a jak relaxují?
KONTAKT
TLC Trainings and Languages, s.r.o.

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Tel.: +420 533 433 900
E-mail: info@tlc.czTLC INFO | WebMail | El. knihovna