Know more. Grow more. Do more.

Workshopy pro lektory a nové učebnice

06.12.2016

V pátek 4. 11. 2016 proběhl v prostorách TLC další workshop pro lektory, tentokrát byla tématem výuka gramatiky, různé metody a přístupy používané pro prezentaci nových gramatických jevů a procvičování a opakování již naučených. Hlavním cílem tohoto workshopu bylo ukázat, že dokonce i výuka gramatiky může být zábavná a zajímavá a není třeba se jí bát.

 


V pátek 2. 12. 2016 proběhl další workshop, téma bylo Debaty ve firemní výuce, tedy k čemu všemu je dobré začlenit debaty do jazykové výuky studentů vyšších pokročilostí – slouží zejména k rozšíření slovní zásoby, procvičení určitých jazykových funkcí, frází, kolokací apod. Na rok 2017 pro vás chystáme mnoho dalších zajímavých workshopů a dalších aktivit, o všech se včas dozvíte.


Další novinkou v TLC jsou nové učebnice němčiny a angličtiny, Unternehmen Deutsch a English File 3rd edition for Advanced students. Tyto učebnice nově najdete ve sborovně v knihovně pro lektory.