Know more. Grow more. Do more.

Workshop Nakresli kruh z pohledu účastníka

22.06.2016

Dne 27. 5. se v TLC konal večer pro lektory, jehož hlavní náplní byl workshop s názvem Nakresli kruh zaměřený na vytváření mandal, jejich význam a symboliku. Tento workshop vedla Pavlína Chocová, lektorka soft-skills. Byla jsem zvědavá, čeho konkrétně se workshop bude týkat, a tak jsem se přihlásila. Do TLC jsem dorazila unavená po celém týdnu, rychle jsem si vzala nějaké občerstvení a za chvíli už jsme začínali.

Velmi se mi líbilo propojení teorie a praxe, nejdřív jsme si chvíli povídali o různých významech barev, tvarů, typech mandal atd. a pak jsme plnili různé dílčí úkoly. Ocenila jsem, že jsme na vše měli dostatek času, workshop nakonec trval asi tři a půl hodiny, ale nikomu to nevadilo, únava z nás ze všech spadla a všichni účastníci si to viditelně užívali.

Bylo velice příjemné být chvíli v pozici studenta a ne lektora, na tom jsme se shodly i s ostatními přítomnými lektorkami. Také nás nadchlo, že jsme mohly dělat něco, co v podstatě nesvazovala žádná jasně daná pravidla. Neexistuje nic, co by bylo špatně, u mandal jde především o vaše pocity, ne o nějaké vzory nebo předem daný výsledek, který musíte splnit. Školitelka byla nesmírně příjemná, pomohla nám se uvolnit a mohu říci, že tento workshop naprosto splnil a předčil má očekávání.

Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a načerpala jsem inspiraci pro vytváření dalších vlastních mandal. Během celého večera nám hrála kapela Komerční přestávka a po skončení workshopu jsme se s ostatními lektory sešli ještě na víno a na kus řeči. Byl to velmi příjemný večer a už se moc těším na příště.


Nakresli kruh