Know more. Grow more. Do more.

Setkání mimobrněnských lektorů

01.03.2016

Ve středu 17. 2. se v Praze konalo setkání mimobrněnských lektorů s paní ředitelkou TLC, Taťánou Nepustilovou a DoS Nikolou Štěrbovou. K naší velké radosti dorazila nejen spousta pražských lektorů, ale i lektoři z dalších měst, například z Hradce Králové nebo Ústí nad Labem.

Po velmi neformálním úvodním přivítacím drinku představila Taťána blíže TLC, historii společnosti, náš tým a úspěchy a plány a vize do budoucnosti. Přidala i několik osobních vzpomínek a historek a všichni se velmi dobře bavili. Máme radost, že se nám daří do aktivit TLC zapojovat i lektory, které nepotkáváme denně v teachers room v AZ Toweru a doufáme, že tato večeře byla pouze první z řady společných aktivit, které budou následovat.