Know more. Grow more. Do more.

Začátek školního roku pro lektory - organizační schůzka

29.09.2014

Jedním z nejnáročnějších období v TLC je začátek školního roku. Letos bylo jeho zahájení o to náročnější, že došlo k obměně velké části týmu Divize Language TLC.

Stávající pracovníci divize – i s novou metodičkou Gabrielou Suchou a dvěma novými projektovými manažerkami, Lucií Ondrouškovou a Ivetou Mařovou – však tuto situaci ustáli a zhostili se úkolu na výbornou. Nicméně za výukou jazyků stojí především lektoři. Aby i oni byli seznámeni se všemi změnami, novinkami a plány do budoucna, připravilo pro ně vedení TLC tzv. organizační schůzku.

V rámci schůzky pracovnice metodického oddělení seznámily lektory s novými pracovníky, aby tito věděli, na koho se mohou obracet se svými dotazy či pracovními problémy. Zároveň šlo o příležitost pro projektové manažerky seznámit se s novými tvářemi v řadách lektorů či přátelsky pohovořit s lektory, kteří pro nás učí i několik let. V průběhu roku na taková setkání totiž není vždy dostatek času.

Lektoři měli dále možnost se seznámit s novými produkty jazykové výuky, které na trhu nabízíme (Jazykový workshop, Language for Work, Taste the Language) nebo s termíny našeho interního vzdělávacího programu pro lektory Teacher Talent Academy (TTA) pro rok 2014/2015. Taktéž si zopakovali svá práva a povinnosti vůči TLC a naopak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním během roku.

Avšak práce pro TLC není jen o práci, povinnostech a úkolech. TLC je především o lidech, kterým jsme schopni nabídnout vždy něco navíc. Také proto se metodické oddělení rozhodlo spustit program pro lektory s názvem „Tandem“. Jedná se o prostou myšlenku, která však oslovila nejednoho z přítomných. Příklad: Lektor anglického jazyka zatouží se naučit či zdokonalit ve španělštině. Na druhé straně se v řadách hispanofonních lektorů najde jeden, který má problém pokročit ve studiu angličtiny. Metodičky TLC tyto dva lektory zkontaktují, a umožní jim tak uskutečnit vzájemnou jazykovou výuku (která by měla být v principu bezplatná).

Na závěr setkání, které se odehrávalo v přátelském a uvolněném duchu, byli všichni lektoři pozváni na rychle se blížící celofiremní vánoční večírek.